Gramy! Mistrzostwa

Aktualna lista organizowanych Mistrzostw

1.Celem Mistrzostw jest wyłonienie spośród uczestników najlepszych par oraz drużyn a także mistrza i wicemistrzów /pierwszego i drugiego/ wśród prawników.

Integracja środowiska prawniczego z elementami rywalizacji oraz popularyzacja brydża sportowego.

2. Organizatorem Mistrzostw jest proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne /KRS 0000659790, www.proactivssa.pl / we współpracy z Lubelskim Związkiem Brydża Sportowego i przy aprobacie Polskiego Związku Brydża Sportowego

3. Mistrzostwa odbędą się w dniach 15-16-17 września 2017 roku /piątek-niedziela/. W ZAMOŚCIU W GOŚCIŃCU MAGNAT – adres – Zamość-Kalinowice 187

4. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć przedstawiciele zawodów prawniczych /adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, radcowie, notariusze, komornicy/ wraz z partnerem nie będącym przedstawicielem zawodów prawniczych.

5. Mistrzostwa rozegrane zostaną jako dwa turnieje par -maxy , impy /minimum jeden uczestnik z pary reprezentuje środowisko prawnicze/ oraz turniej teamów (teamy 4 osobowe – /minimum dwóch graczy reprezentuje środowisko prawnicze/.

Szczegółowy sposób rozegrania Mistrzostw (liczba rozdań, rozstawienie par i drużyn itp.) przedstawiony zostanie do dnia 12.09.2017 (komunikat nr. 1 ).

6. Opłata za udział w Mistrzostwach wynosi:

– 230zł od osoby (wyżywienie –od kolacji w dniu 15.09 do obiadu w dniu 17.09 oraz zakwaterowania – 2 doby, w pokojach 2-osobowych)

– 100 zł od osoby ( wpisowe)

płatne na  konto  proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne, 22-400 Zamość,nBGZ BNP PARIBAS, nr rachunku: 5916 0014 6218 3950 0370 0000 01 z dopiskiem „ Mistrzostwa Polski Prawników”  . Stosowna wpłata winna wpłynąć do dnia 11.09.2017

7. Zgłoszenia prosimy kierować mailem na adres biesiadybrydzowe@onet.eu . Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie – Grzegorz Typek, dyrektor turnieju – 537-301-307 oraz Jacek Baka, sędzia główny turnieju – 603-709-020

8. Przewidywany plan zawodów

Piątek – 15-09-2017

14.30 – 17.00 Przyjazd i zakwaterowanie
17.00 –  18.00 Obiadokolacja
18.00 –  22.00 Turniej par na MAXY

Sobota  – 16-09-2017

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.15 – 13.30 Turniej na IMPY
13.30 – 14.30 Obiad
15.00 – 19.00 Turniej teamów
19.30 – Uroczysta kolacja grillowa, muzyka na żywo

Niedziela 17-09-2017

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.30 – 13.30 Turniej teamów
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 15.30 Oficjalne  zakończenie Mistrzostw, wręczenie pucharów, medali oraz  nagród dla zwycięzców wszystkich turniejów Mistrzostw /organizator przewiduje wśród wszystkich uczestników Mistrzostw rozlosować atrakcyjne nagrody rzeczowe

W trakcie Mistrzostw odbędzie  się prezentacja, z możliwością zakupu oraz przygotowania do transportu regionalnych i ekologicznych  produktów z Roztocza . JARMARK-SMAKI ROZTOCZA. /Wykaz wystawców w kominikacie nr 2.

9. Każdy z rozgrywanych turniejów jest turniejem autonomicznym.

10. W czasie Mistrzostw prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa (pdf). Do klasyfikacji długofalowej zaliczane będą wyniki ze wszystkich trzech turniejów.

11. Zawodnicy otrzymują pdf wg zasad podanych przez sędziów przed rozpoczęciem zawodów /komunikat nr 3 do dnia 12,09.2017/

12. W punktacjach długofalowych punktują tylko osoby zawodowo związane ze środowiskiem prawniczym.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji długofalowej otrzymują tytuł Mistrza, I- i II- wicemistrza Polski Prawników

13A/ Zdobywcy TYTUŁÓW oraz zwycięzcy turniejów /pary/ otrzymają nagrody rzeczowe.

13B/ Organizatorzy ogłoszą i nagrodzą najlepszych zawodników w kategorii – ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, SĘDZIÓW, RADCÓW  NOTARIUSZY i KOMORNIKÓW.

13C/ Nagrody specjalne – dla uczestnika, który przyjechał /według map google/ z miejscowości najbardziej oddalonej od miejsca rozgrywek oraz dla najlepszego „amatora” – zawodnika niezrzeszonego w PZBS. Nagroda specjalna dla najlepszej brydżystki – rzeczowa.

13D/ Organizator przewiduje wśród wszystkich uczestników Mistrzostw rozlosować trzy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

13E/ Wszystkie nagrody – puchary, medale i rzeczowe – muszą być odebrane osobiście przez nagradzanego.

Wykaz nagród zostanie przedstawiony w komunikacie nr 2 do 12.09.2017.

14. W trakcie turnieju obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2007, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS , Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.

15. Pary mogą stosować systemy zielone (tzn. systemy naturalne, systemy typu Wspólny Język, systemy typu Strefa) lub systemy niebieskie (tzn. systemy niebędące Systemami Wysoce Sztucznymi lub systemy oparte na silnym – od 15 HCP – otwarciu 1♣ lub 1♦)

16. Systemy Wysoce Sztuczne są zabronione

17. Dozwolone jest stosowanie konwencji Wilkosza oraz Multi na otwarciach jak i w obronie przeciwko dowolnemu systemowi.

18. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej atmosfery i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jak również świadome łamanie regulaminów może skutkować karami przewidzianymi w regulaminie PZBS.

19. Kwestie szczegółowych zasad przeprowadzania turniejów i klasyfikowania w nich uczestników, organizator powierza Sędziemu Głównemu Mistrzostw, który zobowiązany będzie zaznajomić zawodników z tymi zasadami przed rozpoczęciem każdego z turniejów. /komunikat nr 3/

20 Wszelkie sytuacje sporne w grze rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw.

Grzegorz Typek
Prezes proActiv SS-A

1.Celem Mistrzostw jest wyłonienie spośród uczestników najlepszych par oraz drużyn a także mistrza i wicemistrzów /pierwszego i drugiego /wśród pracowników służby zdrowia

Integracja środowiska medycznego oraz popularyzacja brydża sportowego.

2. Organizatorem Mistrzostw jest proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne /KRS 0000659790, www.proactivssa.pl / we współpracy z Lubelskim Związkiem Brydża Sportowego i przy aprobacie Polskiego Związku Brydża Sportowego

3. Mistrzostwa odbędą się w dniach 29 i 30 września oraz 01 pażdziernika 2017 roku /piątek-niedziela/. W ZAMOŚCIU W GOŚCIŃCU MAGNAT – adres – Zamość-Kalinowice 187

4. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć przedstawiciele służby zdrowia /lekarze, stomatolodzy, aptekarze, pielęgniarze, rehabilitanci, ratownicy medyczni/ wraz z partnerem nie będącym przedstawicielem zawodów medycznych.

5. Mistrzostwa rozegrane zostaną jako dwa turnieje par -maxy , impy /minimum jeden uczestnik z pary reprezentuje środowisko medyczne/ oraz turniej teamów (teamy 4 osobowe – /minimum dwóch graczy reprezentuje środowisko medyczne/.
Szczegółowy sposób rozegrania Mistrzostw (liczba rozdań, rozstawienie par i drużyn itp.) przedstawiony zostanie do dnia 23.09.2017 (komunikat nr. 1 ).

Szczegółowy sposób rozegrania Mistrzostw (liczba rozdań, rozstawienie par i drużyn itp.) przedstawiony zostanie do dnia 12.09.2017 (komunikat nr. 1 ).

6. Opłata za udział w Mistrzostwach wynosi:

– 230zł od osoby (wyżywienie –od kolacji w dniu 15.09 do obiadu w dniu 17.09 oraz zakwaterowania – 2 doby, w pokojach 2-osobowych)
– 100 zł od osoby ( wpisowe)

płatne na  konto  proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne, 22-400 Zamość,nBGZ BNP PARIBAS, nr rachunku: 5916 0014 6218 3950 0370 0000 01 z dopiskiem „Mistrzostwa Polski Służby Zdrowia”. Stosowna wpłata winna wpłynąć do dnia 21.09.2017

7. Zgłoszenia prosimy kierować mailem na adres biesiadybrydzowe@onet.eu . Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie – Grzegorz Typek, dyrektor turnieju – 537-301-307 oraz Jacek Baka, sędzia główny turnieju – 603-709-020

8. Przewidywany plan zawodów

Piątek – 29-09-2017

14.30 – 17.00 Przyjazd i zakwaterowanie
17.00 –  18.00 Obiadokolacja
18.00 –  22.00 Turniej par na MAXY

Sobota  – 30-09-2017

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.15 – 13.30 Turniej na IMPY
13.30 – 14.30 Obiad
15.00 – 19.00 Turniej teamów
19.30 – Uroczysta kolacja grillowa, muzyka na żywo

Niedziela 01-10-2017

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.30 – 13.30 Turniej teamów
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 15.30 Oficjalne  zakończenie Mistrzostw, wręczenie pucharów, medali oraz  nagród dla zwycięzców wszystkich turniejów Mistrzostw /organizator przewiduje wśród wszystkich uczestników Mistrzostw rozlosować atrakcyjne nagrody rzeczowe

W trakcie Mistrzostw odbędzie  się prezentacja, z możliwością zakupu oraz przygotowania do transportu regionalnych i ekologicznych  produktów z Roztocza . JARMARK-SMAKI ROZTOCZA. /Wykaz wystawców w kominikacie nr 2.

9. Każdy z rozgrywanych turniejów jest turniejem autonomicznym.

10. W czasie Mistrzostw prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa (pdf). Do klasyfikacji długofalowej zaliczane będą wyniki ze wszystkich trzech turniejów.

11. Zawodnicy otrzymują pdf wg zasad podanych przez sędziów przed rozpoczęciem zawodów /komunikat nr 3 do dnia 23,09.2017/

12. W punktacjach długofalowych punktują tylko osoby zawodowo związane ze środowiskiem prawniczym.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji długofalowej otrzymują tytuł Mistrza, I- i II- wicemistrza Polski Prawników

13A/ Zdobywcy TYTUŁÓW oraz zwycięzcy turniejów /pary/ otrzymają nagrody rzeczowe.

13B/ Organizatorzy ogłoszą i nagrodzą najlepszych zawodników w kategorii – LEKARZY, STOMATOLOGÓW, APTEKARZY, REHABILITANTÓW, PIELĘGNIARZY,RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

13C/ Nagrody specjalne – dla uczestnika, który przyjechał /według map google/ z miejscowości najbardziej oddalonej od miejsca rozgrywek oraz dla najlepszego „amatora” – zawodnika niezrzeszonego w PZBS. Nagroda specjalna dla najlepszej brydżystki – rzeczowa.

13D/ Organizator przewiduje wśród wszystkich uczestników Mistrzostw rozlosować trzy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

13E/ Wszystkie nagrody – puchary, medale i rzeczowe – muszą być odebrane osobiście przez nagradzanego.

Wykaz nagród zostanie przedstawiony w komunikacie nr 2 do 23.09.2017.

14. W trakcie turnieju obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2007, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS , Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.

15. Pary mogą stosować systemy zielone (tzn. systemy naturalne, systemy typu Wspólny Język, systemy typu Strefa) lub systemy niebieskie (tzn. systemy niebędące Systemami Wysoce Sztucznymi lub systemy oparte na silnym – od 15 HCP – otwarciu 1♣ lub 1♦)

16. Systemy Wysoce Sztuczne są zabronione

17. Dozwolone jest stosowanie konwencji Wilkosza oraz Multi na otwarciach jak i w obronie przeciwko dowolnemu systemowi.

18. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej atmosfery i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jak również świadome łamanie regulaminów może skutkować karami przewidzianymi w regulaminie PZBS.

19. Kwestie szczegółowych zasad przeprowadzania turniejów i klasyfikowania w nich uczestników, organizator powierza Sędziemu Głównemu Mistrzostw, który zobowiązany będzie zaznajomić zawodników z tymi zasadami przed rozpoczęciem każdego z turniejów. /komunikat nr 3/

20 Wszelkie sytuacje sporne w grze rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw.

Grzegorz Typek
Prezes proActiv SS-A

Mistrzostwa Polski Prawników i Pracowników Służby Zdrowia 2018 – Regulamin do wglądu oraz pobrania

Zgłoszenie do Mistrzostw – Zgłoszenie do pobrania

Komunikat nr 1
LISTA NAGRÓD MISTRZOSTW POLSKI PRAWNIKÓW i PRACOWNIKÓW
SŁUŻBY ZDROWIA
28-30 wrzesień 2018 roku w KRASNOBRODZIE.
Medale oraz nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych par w turniejach na
maxy i na impy
Medale i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych teamów w turnieju
teamów
Puchary dla mistrzów oraz tytuł Mistrza Polski dla PRAWNIKA, PRACOWNIKA
SŁUŻBY ZDROWIA oraz MISTRZ-PARTNER – Każdy otrzyma indywidualną
nagrodę rzeczową.
Puchary oraz nagrody rzeczowe dla zdobywców tytułów I i II wicemistrza we
wszystkich trzech grupach /PRAWNIK, SŁUŻBA ZDROWIA i PARTNER/
NAGRODY RZECZOWE ORAZ PUCHARY dla
-najlepszej BRYDŻYSTKI TURNIEJU
-najlepszego amatora /niezrzeszonego w PZBS/
NAGRODA RZECZOWA
dla uczestnika z miejscowości najdalej odległej od Krasnobrodu
7 /siedem/ NAGRÓD LOSOWANYCH spośród WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
MISTRZOSTW.
WSZYSTKIE NAGRODY WRĘCZANE BĘDĄ NA ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW
/30.09/ . ODBIÓR OSOBISTY.
UWAGA: produkty marki LEŻAJSK dostępne w czasie MISTRZOSTW POLSKI bez
limitu-bezpłatnie

Komunikat nr 1 – do pobrania